ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!! 

В  ПОМОЩ НА ВАС, СКЪПИ РОДИТЕЛИ! 

ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС 

1.Заявление на родител за отлагане от 1 клас – имейл на РЦПППО-Хасково /rc_haskovo2006@abv.bg/

         2.Декларация за информираност на родителя при отлагане от 1 клас – имейл на РЦПППО-Хасково /rc_haskovo2006@abv.bg/

3.Други документи- хартиен носител /препоръчано писмо или куриер/

Адрес: 6300 гр.Хасково улица „Иглика“ №14 ет.3

*Към момента на подаване на Заявление до директора на РЦПППО-Хасково НЕ ТРЯБВА да изпращате други документи  по електронен път, тъй като съдържат лични данни за детето