Elementor #2049

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- област Хасково


Регионална конференция под надслов „ 15 години приобщаващо образование- минало, нaстояще, бъдеще“

На 21 април от 10.00 часа в административната сграда на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- област Хасково се проведе Регионална конференция под надслов „ 15 години приобщаващо образование- минало, нaстояще, бъдеще“. Институцията беше открита през 2006 година като Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП-Хасково/ с цел да внесе и утвърди интеграционния процес на територията на областта и постави началото на успешното интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователни училища и детски градини. През 2016 година със Заповед №РД-14 174/19.08.2016 г. на министъра на образоватнието и науката бе преобразуван в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование/РЦПППО-Хасково като държавно специализирано звено в системата на МОН. Институцията разполага с 50 педагогически специалисти- ресурсни учители, психолози, логопеди,учител на деца с нарушено зрение, учител на деца с нарушен слух, които подпомагат в образователния процес 482 деца и ученици със специални образователни потребности, получаващи допълнителна подкрепа в 48 общообразователни училища и 29 детски градини,разпределени в ресурсни кабинети в 11 общини от област Хасково.

Гости на събитието бяха г-жа Христина Бузова / експерт по прибощаващо образованиет в РУО –Хасково, директори на детски градини и училища, ресурсни учители и родители. Прочетени бяха поздравителни адреси от други Регионални центрове в страната, с които работим съвместно с обща цел. Г-жа Бузова поднесе приветствие от името на Регионалното управление на образованието към участниците в конференцията, като ги поздрави за професионализма,новаторството и креативността във всички нива на допълнителната подкрепа към деца и ученици с различни възможности и потребности.

Поздравление към форума и участниците поднесе г-жа Катя Николова/заместник директор на институцията/, коята акцентува върху всекидневния труд, знания и емоции на педагогическите специалисти в осигуряване на равен достъп на образование на деца и ученици.

Г-жа Светла Йотова, директор на институцията от самото й създаване, презентира развитието и дейностите на Регионалния център през изминалите 15 години като институция-създател, радетел и държавно звено, оказващо подкрепа на различни видове недостатъчности при деца и ученици в образователния процес, предоставяне на консултативна и методическа подкрепа на училищни екипи и родители, изграждане на координираща функция относно взаимодействието между отделните институции за постигане на позитивни отношения към децата със специални образователни потребности в институции и общество.

В чест на 15 години от РЦПППО-Хасково директорът връчи грамоти на 21 педагогически специалисти, които работят в институцията от самото й създаване с висок професионализъм, творчески и иновационни подходи, непреклонен дух пред препятствията на интеграцията и приобщаването, всеотдайностдаен педагогически труд.

Регионалната конференция „ 15 години приобщаващо образование- минало, настояще, бъдеще“ премина в няколко раздела: Официална част; Презентационна част; Видео- поздравления от деца от детски градини и училища; Изложба на ресурсните групи „Моята ресурсна група“; Кулинарно изложения на ресурсните групи „Вълшебни вкусотии“, изработени от децата и учениците от ресурсните групи с помощта на ресурсни учители и родители.

Ученици, учители и родители споделяха мотото на РЦПППО-Хасково

ПОДАЙ РЪКА! ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“