Насочване на ученици след 7 клас

ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!! 

В  ПОМОЩ НА ВАС, СКЪПИ РОДИТЕЛИ!  

НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС

в профили и специалности от професии 

   1.Заявление на родител за професионално насочване след 7 клас – имейл на РЦПППО-Хасково /rc_haskovo2006@abv.bg/ 

    2.Декларация за информираност на родителя при професионално насочване след 7 клас – имейл на РЦПППО-Хасково /rc_haskovo2006@abv.bg/ 

3.Други документи- хартиен носител /препоръчано писмо или куриер/

Адрес: 6300 гр.Хасково улица „Иглика“ №14 ет.3 

*Към момента на подаване на Заявление до директора на РЦПППО-Хасково НЕ ТРЯБВА да изпращате други документи  по електронен път, тъй като съдържат лични данни за ученика